KomTeS Chrudim

Představení a historie naší společnosti


Společnost KomTeS Chrudim s.r.o. byla založena v roce 2001 jako nástupce fyzické osoby, založené v roce 1994. Hlavní specializací firmy je sledování vozidel pomocí GPS a následné zpracování dat v elektronické podobě jako je vizualizace nad mapami, evidence jízd v elektronických knihách, měření spotřeby PHM a vykázané činnosti pracovních strojů a dalších zařízení vozidel a přizpůsobení a propojení dat s dalšími informačními systémy.

Rychlý a progresivní nástup společnosti na trh v této oblasti byl způsoben především díky kvalitnímu přístupu k různým nárokům zákazníků a jejich rychlého řešení ve spolupráci s obchodním oddělením a vývojovými partnery. Použitím nejnovějších produktů a poznatků jsme schopni pokrýt nároky těch nejnáročnějších zákazníků v oblasti fleetmanagementu.

Díky nasazení nejmodernější technologie podporuje systém WEBDISPEČINK kromě mapových produktů Google i další lokalizační databáze. Tím jsme schopni pokrýt požadavky zákazníků v různých segmentech jako je vodárenství, kde implementací GIS získáme detailní informaci nejen o poloze vozidla, ale i stavu např. vodojemů a čerpacích stanic,vodovodních a kanalizačních řádů. V zemědělství využíváme implementaci databáze půdních celků LPIS atd. Díky těmto funkcionalitám je systém WEBDISPEČINK aplikován na několika desítkách tisíců vozidel jak státních institucí a ministerstev, tak společností zabývajících se nejen dopravou a transportem zboží a materiálu.

V současnosti patříme k významným dodavatelům firem zabývajících se udržbou komunikací, svozem odpadů, rozvozem potravin, stavebních firem, zemědělských podniků, kamionových doprav, obchodních firem a dalších, kde jsme schopni pokrýt požadavky na vytěžování vozidel, optimalizaci tras a vytváření analýz hodnocení obchodních aktivit.

Osobní vozidlo