Systém pro autorizované tankování paliva

Autorizované tankování


Systém pro autorizované tankování paliva nabízí jedinečné řešení aktivní ochrany vozového parku a plnou kontrolu nákladů na PHM. Díky této ochraně naši zákazníci dosahují úspor až 10 – 30% na PHM. Údaje o provedeném tankování jsou v reálném čase přenášeny do aplikace Webdispečink

Centrální systém správy dat

Celý systém propojuje a zobrazuje všechny tankování uskutečněné přes webové rozhraní a to nejenom na vnitropodnikových, popř. mobilních firemních čerpacích stanicích, ale také všechny transakce v celé veřejné síti síti po České republice. Všechna tato tankování jsou umístěna v jedné aplikaci.

Systém pro všechny výdejní stojany

Systém pro autorizované tankování paliva je možno nainstalovat na jakýkoliv druh čerpacího zařízení (stacionární výdejní stojan elektronický, či mechanický a všechny druhy mobilních cisteren).

Zamezení manipulace s PHM

Čerpat pohonné hmoty mohou pouze vozy vybavené tímto systémem . Pokud čerpací pistole nebude vložena v nádrži příslušného vozidla, systém nebude vydávat palivo. Tímto zamezíte tankování do jiného vozidla či kanystru, které nejsou zařazené do majetku vaší společnosti.

Nemožnost odsávání paliva z nádrží

Nákladní vozidla a jakákoliv mechanizace je vybavena systémem proti odčerpávání paliva z nádrží a tím efektivně znemožňuje možné neoprávněné nakládání s palivem.

Automatický systém bez obsluhy

Po autorizaci vozidla a řidiče dochází k výdeji PHM. Protože systém zabrání tankování mimo vozidlo, nemusí být přítomna obsluha ani kamerový systém.

Dvojité autorizace

Systém nabízí kontrolu a autorizaci řidiče a vozidla. Vždy je k dispozici informace kdo tankoval a do jakého vozidla.

Jak to celé funguje?

Celý proces probíhá automaticky bez nutnosti použití karet, čipů – řidič pouze zasune čerpací pistoli do nádrže, čímž aktivuje celý systém, natankuje a odjíždí od stojanu. Ve vozidle je nainstalovaná kruhová anténa, umístěná u hrdla nádrže a na čerpací pistoli je umístěna anténa, která zajišťuje přenos dat mezi tankovaným vozidlem a čerpací stanicí.

Tankování paliva

K výdeji paliva dochází pouze při vložené výdejní pistoli v hrdle nádrže vozidla, při vysunutí systém automaticky zastaví výdej PHM. Tímto plně předcházíme tankování paliva mimo nádrž vozidla.

Tankování paliva

Pro nákladní automobily jsme připravili síta proti odsávání paliva z nádrží vozidel a tímto předcházíme dalším ztrátám.

Tankování paliva

Všechny transakce, které probíhají přes systém na čerpacích stanicích, jsou okamžitě k nahlédnutí přes zabezpečené webové rozhraní.

Jednotky vozidel

Systém nabízí dva druhy ochrany s kombinací doplňkových komponentů.

FP

Pasivní technologie určená výhradně pro malá vozidla. Jednotka nese informaci o ID vozidla a lze ji využít k ochraně proti tankování mimo nádrž. Na každou jednotku lze v reálném čase nastavovat pomocí webové aplikace různá pravidla a omezení.

Síta

Doplňkový prvek k zamezení odsávání paliva z nádrží. Určeny pro průtok tankovací pistole maximálně 80l/min. Určeno pro téměř všechny typy nákladních vozidel, autobusů a pracovních strojů.