Webdispečink

Co je webdispečink


Jak webdispečink funguje?

Základem produktu WEBDISPEČINK je mobilní jednotka, která je namontovaná v každém vozidle. Tato jednotka je schopná na základě dat z GPS určit pozici vozidla a tuto informaci pomocí sítě mobilního operátora odeslat na centrální server. Následně se načítají údaje o poloze a čase do aplikace WEBDISPEČINK. Tyto informace je pak možné zobrazit na mapě.

Pro používání služby Vám stačí připojení k internetu. Pomocí webového prohlížeče pak můžete sledovat pozice vozidel, nebo prohlížet přehledné reporty. Tím samozřejmě schopnosti WEBDISPEČINKU jen začínají.

WEBDISPEČINK WEBDISPEČINK

Co webdispečink dokáže

 • zobrazit polohy vozidel na mapě
 • vytvářet statistické přehledy včetně tisku a exportu
 • monitorovat spotřeby pohonných hmot
 • evidovat využití vozidel a řidičů
 • kontrolovat rychlost a styl jízdy
 • optimálně plánovat přepravu
 • vytvářet elektronickou stazku
 • tvořit dispečerskou plachtu
 • vypočítat cestovní náhrady
 • vést správu vozového parku
 • zpracovat a vyhodnotit provozní veličiny vozidel
 • přenášet data z a do informačních systémů
 • zobrazit data v mobilním telefonu či tabletu
 • komunikovat s řidiči
WEBDISPEČINK

Kde ušetříte peníze


Snížení počtu najetých kilometrů při zvýšení výkonu

 • tvořit dispečerskou plachtu
 • vypočítat cestovní náhrady
 • vést správu vozového parku

Zamezení ztrátám pohonných hmot

 • kontrola stavu paliva v nádrži v reálném čase
 • párování s kartami (EuroWag, Benzina, SHELL, MOL, ...)
 • hospodárný styl jízdy

Snížení administrativní zátěže

 • automatické generování knihy jízd
 • výpočet srážek za soukromé jízdy
 • vedení cestovních příkazů
 • výpočet cestovních náhrad

Snížení opotřebení vozidel

 • dokonalý přehled o jízdních stylech všech řidičů
 • možnost sledování mnoha provozních parametrů vozidla jako prevence vážnějších poruch a nehod

Úsporu na pojistném

 • díky používání produktu WEBDISPEČINK získáte od pojišťovny slevy na pojistném
 • dohledatelnost vozidel

Zvýšení efektivity celé firmy

 • logistika plánování
 • odbourání prostojů
 • mobilní kancelář

Prostředí webdispečinku

Základní obrazovka poskytuje maximum informací. Vozidla jou rozdělena dle firemní struktury.
Po výběru se zobrazí pozice vozidel na mapě, aktuální informace a přehledná kniha jízd.

Další podporovaná funkcionalita

 • aktuální přehled o pohybu vozidel a strojů
 • rozlišení soukromých a služebních jízd
 • identifikace řidiče (Dallas, RFID, karta do DTCO)
 • kontrola stavu paliva v nádržích (odhalení krádeží)
 • komunikace s řidičem (telefon, tablet, navigace)
 • kontrola dodržování pracovní doby a pracovních cest
 • aktualizované mapové podklady Google Maps
 • analýza stylu jízdy řidičů
 • plánování a optimalizace přeprav
 • upozornění na plánované úkoly (servisní prohlídky, STK, ...)
 • automatické zasílání reportů na definované e-maily
 • alarmy formou SMS či e-mailů
 • průjezd nebo návštěvnost vlastních míst, přechody hranic a mnoho dalších funkcí

Aplikace pro mobilní zařízení


WEBDISPEČINK mobile

Aplikace WEBDISPEČINK Mobile Vám umožňuje pohodlně přistupovat k údajům o Vašem vozovém parku pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Pro rychlou informaci již tedy nepotřebujete ani počítač.

K dispozici je Vám mapa s aktuální polohou a jízdami vozidel, kniha jízd, náklady a statistiky. Pro okamžitou informaci tedy nemusíte mít po ruce počítač, vše podstatné najdete ve Vašem mobilním telefonu.

Podporované funkce

 • aktuální poloha vozidel
 • nalezení nejbližšího vozidla
 • historie pohybu vozidla, kniha jízd
 • editace jízd - typu, účelu, řidiče
 • korekce tachometru
 • alarmy
 • OBD diagnostika
 • vkládání a editace nákladů o tankování
 • statistiky
 • obousměrná textová komunikace
 • zasílání polohových zpráv řidiči pro navigaci
Mobily