GPS Sledování vozidel

Nákladní doprava


 • dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem – výpočet spotřeby PHM
 • statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů
 • přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám
 • přehled o aktuálních polohách i pohybech všech vozidel v reálném čase umožňuje jednoduše zvolit nejvhodnější vozidlo pro novou zakázku (národní i mezinárodní provoz)
 • okamžitý přehled o zatížení náprav, teplotě v přepravním prostoru, odpojení/připojení návěsu a dalších parametrech, důležitých pro úspěšné plnění zakázky
 • naplánování kompletní trasy zakázky a automatická optimalizace této trasy
 • aplikace WEBDISPEČINK umožňuje sledovat stav zakázek a postup jejich realizace
 • naplánovanou a optimalizovanou trasu jedním kliknutím myši odešlete do řidičovy navigace, a to včetně všech detailů a popisů jednotlivých úkolů
 • komunikace s řidičem lze přímo z prostředí WEBDISPEČINKU, řidič ke komunikaci používá obrazovku navigace Garmin - úspora nákladů na telekomunikace
 • Kompletní kontrola AETRu - přehled o aktuální i minulé činnosti řidiče umožňuje kontrolovat plnění legislativních požadavků
 • Vyhodnocování stylu a ekonomiky jízdy řidiče – jízda v otáčkách, motorová brzda, tempomat, doba překročení povolených otáček, úsporná jízda atd.
 • Evidence návěsů, přehled o odpojení/připojení návěsu
 • dispečerské pracoviště a plánování přeprav
 • přehled o teplotě v přepravním prostoru, otevření nákladového prostoru, zapnutí nezávislého vytápění kabiny a dalších parametrů
Vyzkoušejte zdarma demo systému
Kamion Náhled programu
Volitelné periferie

Archivace tachografu

Díky aplikaci WEBDISPEČINK můžete z pohodlí své kanceláře vzdáleně vyčíst údaje z tachografu ve vozidle a tím jednoduše naplnit zákonnou povinnost archivace tachografů a karet řidičů. Po aktivaci služby bude tachograf automaticky zálohovaný a soubory ve formátu DDD nebo ESM Vám budou kdykoliv k dispozici v prostředí WEBDISPEČINKU.

 • automatická záloha tachografu
 • automatická záloha karty řidiče
 • uložení DDD či ESM souborů do bezpečného úložiště
 • archivované soubory je možné kdykoliv uložit do lokálního počítače
 • kontrola uskutečněných archivací v přehledné agendě
 • náhled na data v souborech
Archivace tachografu

WD fleet a elektronická stazka

WD fleet

Aplikace WD FLEET slouží řidičům jako komunikační terminál. Díky této aplikaci může dispečer komunikovat s řidičem, zasílat mu naplánované trasy, požadovat doplnění údajů k přepravě nebo dopporučit čerpací stanice k tankování.

Řidič může tvořit elektronický záznam o provozu vozidla (stazku), skenovat dokumenty, připojovat podpisy nebo se nechat navigovat na zaslané cíle.

 • navigace Google maps nebo Sygic (TIR atributy)
 • příjímání tras zaslaných dispečerem
 • vytváření elektronické stazky
 • kontrola dodržování AETR
 • obousměrná textová komunikace mezi řidičem a dispečerem
 • tankovací směrnice, která řidičům určuje, kde můžou tankovat
 • záznam provedených tankování
 • evidence připojených návěsů/kontejnerů
 • zasílání vyplněných dokumentů (CMR, doklady, ...)
 • pořizování fotografií a načítání čárového kódu
 • zadání podpisu přímo na displej tabletu
 • tisk předávacího dokladu nebo teplotního protokolu

Hodnocení řidičů

Hodnocení stylu jízdy řidičů nákladních vozidel probíhá v přehledných reportech s barevným rozlišením. Hodnocenými kritérii jsou: běh a otáčky motoru, brždění, rychlost vozidla, používání tempomatu a předvídavost.

 • úspory PHM díky správnému zacházení s vozidlem
 • přehledný report všech řidičů v jedné tabulce
 • detailní report zvoleného řidiče
 • amožnost volby hodnocených kritérií
 • efektivní využívání vozidel
 • trendy stylu jízdy
Hodnocení řidičů
logo VCHD Cargo a.s.

VCHD Cargo a.s.

Společnost VCHD Cargo a.s. používá aplikaci Webdispečink na téměř 200 vozidlech. Využívají evidenci návěsů, vzdálené stahování tachografů, čtení provozních dat z CAN/FMS a také aplikace WD Fleet za účelem generování elektronické STAZKy.

logo STPA CZ, s.r.o.

STPA CZ, s.r.o.

Společnost STPA CZ poskytuje svým partnerům - zákazníkům kvalitní logistické služby v oblasti mezinárodní i vnitrostátní dopravy, spedice a skladování zboží. Ve Webdispečinku sledují více než 150 vozidel, monitorují návěsy, využívají hodnocení jízdního stylu řidiče Drivecheck.

logo DÍTĚ SPEDITION s.r.o.

DÍTĚ SPEDITION s.r.o.

DÍTĚ SPEDITION s.r.o. se zabývá zajišťováním kompletních logistických služeb, především ale mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravou. Webdispečink využívají ke komunikaci s řidiči pomocí WD Fleet, a také hodnotí řidiče pomocí modulu Drivecheck

logo Nadoko s.r.o.

Nadoko s.r.o.

Vozový park firmy tvoří 120 souprav, což umožňuje realizovat dopravu o jakékoliv hmotnosti a objemu. Firma se dynamicky rozvíjí a rozšiřuje své aktivity do příbuzných oblastí. Webdispečink využívají pro hodnocení ekonominky jízdního stylu řidiče Drivecheck, ale také pro výpočet diet a další.