GPS Sledování vozidel

Osobní vozidla


  • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
  • jednoznačné rozlišení mezi soukromou a služební jízdou
  • okamžitý přehled o aktuálních pozicích všech vozidel
  • automatické vedení knihy jízd
  • zabezpečení vozidel
  • analýza stylu jízdy řidičů pomocí akcelerometru
Vyzkoušejte zdarma demo systému
Osobní vozidlo
náhled programu
volitelné periferie
logo CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Společnost CZECHOSLOVAK GROUP má monitorováno více než 140 převážně osobních vozidel. Webdispečink společnosti slouží za účelem generování elektronické knihy jízd, cestovních příkazů a další.

logo PROMET GROUP a.s.

PROMET GROUP a.s.

Společnost PROMET GROUP má monitorováno více jak 150 vozidel, od osobních přes užitková až k nákladním a plně tak využívají komplexnost aplikace Webdispečink.

logo Povodí Labe, s.p.

Povodí Labe, s.p.

U státního podniku Povodí Labe jsme v roce 2013 provedli realizaci kompletního sledování vozového parku vč. plavidel. U všech osazených vozidel, strojů i plavidel, kterých je 350, monitorujeme spotřebu PHM, identifikujeme řidiče a sledujeme další provozní veličiny.

logo Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.

U státního podniku Povodí Moravy jsme v roce 2013 provedli realizaci sledování kompletního vozového parku, čítajícího téměř 300 vozidel a strojů, kdy u vybraných vozidel monitorujeme PHM.