Měření spotřeby PHM


Díky unikátním vlastnostem systému WEBDISPEČINK a HW schopnostem vozidlových jednotek VEPA nabízíme uživatelům dokonalý přehled o hospodaření s pohonnými hmotami.

Při měření spotřeby PHM WEBDISPEČINK umožňuje:

  • Dokonalou kontrolu natankovaných pohonných hmot. Systém nabízí porovnání ručně zadaného tankování (importu ze souboru poskytovatele PHM), nezávislé změření natankovaných PHM prostřednictvím palivové sondy, předpokládané tankování na základě zadané spotřeby a předpokládané tankování na základě vykázané spotřeby z řídící jednotky vozidla. Při odchylkách automaticky upozorňuje na nesrovnalosti.
  • Kontrolu náhlých úbytků PHM při zadané toleranci (l). V případě nesrovnalostí jsou okamžitě k dispozici lokality, kde úbytek vznikl, případně celý graf průběhu hladiny PHM v nádrži
  • Měření spotřeby PHM při zapnutých technologiích na vozidle (čerpadla, agregáty, nezávislá topení, …)
  • Výpočty celkových a průměrných spotřeb na konkrétních zakázkách, při konkrétních účelech jízd (soukromá, služební…), porovnání spotřeb jednotlivých řidičů, výpočty nákladů na 1km

Měření spotřeby PHM je HW řešeno několika způsoby:

  • Sběr dat z řídící jednotky vozidla prostřednictvím Can/FMS/COTEL sběrnice
  • Hladinová sonda
  • Průtokoměr

Měření spotřeby PHM unikátně

Díky unikátnímu technologickému řešení je naše mobilní jednotka schopná odečítat mnoho provozních parametrů (např. stav paliva v nádrži, zatížení náprav, teplotu v přepravním prostoru) bez dodatečných periferií, takže na rozdíl od jiných podobných produktů ušetříte náklady na dodatečné periferie a jejich instalaci.

Měření spotřeby PHM pomocí CAN/FMS/COTEL

Moderním způsobem měření spotřeby PHM je připojení na sběrnici CAN/FMS/COTEL. Tyto standardy jsou běžné nejen u nákladních, ale i osobních vozidel. U tohoto řešení systém WEBDISPEČINK běžně vizualizuje průtok paliva do motoru, hladinu paliva v nádrži, stav tachometru, režimy jízd z tachografu, teploty, otáčky, zatížení náprav, brždění, tempomat a další provozní informace.

Měření spotřeby PHM pomocí hladinové sondy

Hladinová sonda je určena pro měření hladiny PHM v nádrži. Její využití je podobné jako u průtokoměrů. Spotřebu počítá na základě měření úbytku kapaliny v nádrži. Mezi její přednosti patří: větší přesnost než u dat ze sběrnice vozidla, dvojitá filtrace proti kolísání hladiny, přesnost kolem 1%. Výhodou sondy oproti ostatním metodám měření je kromě spotřeby i možnost sledování např. krádeže – větší úbytek za malý čas (během i mimo jízdu) a tankování a eventuální zasílání informací formou SMS na mobilní telefon.

Měření spotřeby PHM pomocí průtokoměru

Průtokoměry se využívají všude tam, kde z důvodu tvaru a umístění nádrže nejde umístit sonda, nebo není přítomna sběrnice řídící jednotky vozidla. Nabízíme průtokoměry jednokomorové i dvoukomorové se zpětnou cirkulací paliva. Nevýhodou je však nemožnost detekce tankování a krádeže.