GPS Sledování vozidel

Zemědělství


 • propojení aplikace s rejstříkem půdy LPIS
 • automatická identifikace připojeného nářadí
 • přesný výpočet obdělané plochy
 • přehledy prací na půdních celcích
 • odhalení prostojů, melouchů, ...
 • možnost zadání plodin k půdním blokům
Vyzkoušejte zdarma demo systému
Traktor
Náhled programu
Kombajn
Náhled programu
 • barevné rozlišení podle rychlosti jízdy
 • možnost přehrávání jízdy
 • možnost propojení s informačními systémy
 • informace o době řízení
 • rozdělení práce v noci, přes víkend, ...
logo AGRO Měřín, a.s.

AGRO Měřín, a.s.

Akciová společnost AGRO-Měřín, a.s. se řadí mezi nejvýznamnější podnikatele v zemědělství v České republice, kdy obhospodařuje 12.100ha zemědělské půdy. V současnosti monitorujeme více než 250 zem. strojů a vozidel, evidujeme práci na půdních celcích, na celém vozovém parku provozujeme systém autorizovaného tankování.

logo Slovenské farmárske družstvo

Slovenské farmárske družstvo

Slovenské farmárske družstvo je skupina podniků zabývající se zemědělstvím která obhospodařuje více než 25 000 ha v různých podmínkách po celém Slovensku. Ve Webdispečinku monitorují téměř 150 stroju a více než 200 přípojných zařízení.

logo Bramko Semice s.r.o.

Bramko Semice s.r.o.

Bramko Semice s.r.o. je významný dodavatel zeleniny nejen na Český trh. Monitorují více než 110 strojů a vozidel, kdy u většiny instalací sledují stav pohonných hmot.

logo Poľno SME Palárikovo

Poľno SME Palárikovo

Poľno SME Palárikovo je sdružení působící v okrese Nové Zámky a zabývá se primárně rostlinnou výrobou. Ve Webdispečinku monitorují více než 60 strojů a osobních vozidel, kde kromě sledování efektivity provozu využívají také systém autorizovaného tankování.